صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          30/10/93          9:59  
    عنوان خبر : راهنمای مراحل اخذ واحد کارآموزی
  خلاصه خبر :  
  

                                        مراحل اخذ واحد کارآموزی

1-     مراجعه  به محل کارآموزی، هماهنگی و گرفتن موافقت شفاهی

2-     تکمیل نمودن فرم شماره 1 و اخذ موافقت نامه کتبی از محل کارآموزی

3-     دریافت فرم شماره 2 برای معرفی قطعی به محل کارآموزی

4-     دریافت فرم شماره 3 وتکمیل گزارش های هفتگی

5-     تکمیل فرم شماره 4 و5 پایان دوره کارآموزی توسط سرپرست محل کارآموزی

6-     تحویل فرم های گزارش هفتگی (فرم شماره3) و فرم شماره 4 و 5 به انضمام نامه رسمی محل کارآموزی به اداره آموزش حداکثر تا پایان نیمسال اخذ واحد

ضمناً، تکمیل فرم شماره 3 گزارش کارآموزی تلقی می گردد.

 

 برای دریافت فرم کارآموزی به سایت www.bahmanyar.ac.ir  قسمت دسترسی سریع مراجعه کنید.

 

 

     منبع خبر :  اداره آموزش
    نویسنده خبر :  نادری